Maciej Kowalczyk

ARCHITEKT IARP, WSPÓLNIK

Maciej Kowalczyk ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (2006) oraz Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (2010), gdzie studiował u prof. Dietmara Eberle (MAS ETH Housing). Współzałożyciel biura (2010). Zaangażowany w działania Oddziału Warszawskiego SARP, w którym pełni rolę wiceprezesa oraz sędziego konkursowego. Od 2012 r. członek Mazowieckej Okręgowej Izby Architektów RP (MaOIA). Reprezentant SARP oraz IARP w Radzie Architektów Europy (ACE-CAE) w grupie roboczej zajmującej się konkursami i zamówieniami publicznymi. Doktorant i wykładowca na Wydziale Architektury PW.


Uprawnienia budowlane: MA/061/12