Zatorska

Wrocław, PL

Założenie ma być osiedlem dostępnym, w sensie ekonomicznym i przestrzennym, zrównoważonym i proekologicznym, a przede wszystkim przyjaznym dla mieszkańców zarówno samego Osiedla jak i terenów sąsiednich. Składają się na to między innymi: przejrzysta struktura przestrzenna, czytelna gradacja przestrzeni (od publicznych przez sąsiedzkie do prywatnych), czytelna typologia i rozpoznawalność poszczególnych kwartałów, powszechne tereny zielone służące wypoczynkowi i rekreacji, a także bogaty program usług komercyjnych i społecznych oraz miejsc pracy.

TypologIA Mieszkaniowe
Lokalizacja Wrocław, ul. Zatorska
STATUS Projekt konkursowy
DATA 2020 r.

ZESPÓŁ

architekci Wojciech Conder
Aleksander Drzewiecki
Maciej Kowalczyk
Michał Tatjewski
Aleksandra Zubelewicz
Izabela Kubicka
Weronika Misiak
Agnieszka Turczyńska
wizualizacje Tomasz Saracen