Szkoła Białołęka

Warszawa, PL

Zespół szkolny tworzy kompozycja brył o zróżnicowanej wysokości, które poprzez swój schodkowy układ tworzą charakterystyczne przestrzenie, odpowiadające zróżnicowanym funkcjom w obiekcie. Dodatkowo niższe bryły posiadają atria, wokół których organizowane są szkolne klastry. Tak wyraźne zróżnicowanie brył i przestrzeni, sprzyja czytelności i intuicyjnej orientacji w całym zespole. Ze względu na unikalną lokalizację obiektu w Dolinie Wisły, istotnym elementem projektu jest też projekt architektury krajobrazu, który poprzez organiczne formy, dobór gatunków i rozwiązania proekologiczne ma stanowić naturalne przedłużenie terenów nadrzecznych.

TypologIA Użyteczność publiczna
LOKALIZACJA Warszawa
STATUS Projekt konkursowy
DATA 2020

ZESPÓŁ

arch. Wojciech Conder
Aleksander Drzewiecki
Przemysław Kaczkowski (Stoprocent Architekci)
Maciej Kowalczyk
Michał Tatjewski
Aleksandra Zubelewicz
stud. Aleksandra Kurkierwicz
stud. Piotr Gontowski
wizualizacje Tomasz Saracen