Nowe Jeziorki

WARSZAWA, pL

Nowe Jeziorki to największa inwestycja w ramach programu Mieszkanie plus. Biuro 22ARCHITEKCI wraz z AMC Andrzej Chołdzyński zostało wybrane w drodze otwartego konkursu architektonicznego do zaprojektowania planu urbanistycznego osiedla a także poszczególnych obiektów.

Osiedle Nowe Jeziorki ulokowane w południowej części Warszawy zakłada budowę 3000 mieszkań wraz usługami towarzyszącymi o charakterze komercyjnym i społecznym. Kluczowym atutem lokalizacji jest bliskość stacji kolejowej łączącej osiedle ze śródmieściem. Centralny punkt osiedla tworzy publiczna szkoła wraz z towarzyszącym jej liniowym parkiem, który stanowi główną przestrzeń rekreacyjną. Ruch samochodowy na osiedlu ograniczoną do niezbędnego minimum. Projektowane budynki posiadają różnorodną typologię, sprzyjając różnorodności sposobów zamieszkiwania. 

TYPOLOGIA Mieszkaniowe
LOKALIZAJCA Jeziorki, Warszawa
inwestor PFRN S.A.
Status W trakcie opracowania
DATA Marzec 2018 - obecnie

ZESpół

Aleksander Drzewiecki
Wojciech Conder
Maciej Kowalczyk
Michał Tatjewski
Aleksandra Zubelewicz-Lada
Paweł Gumuła
Weronika Misiak
Alicja Dróżdż
Izabela Kubicka
Alicja Kanigowska
Katarzyna Kłaczek
Karolina Bielonko
Michał Bala
Stanisław Tomaszewski

NAGRODY

  • I nagroda w konkursie
  • Polskie Inwestycje Przyszłości 2018