Nakielska

BYDGOSZCZ, PL

Zespół mieszkaniowo-usługowy zorganizowano na terenie historycznej zabudowy Fabryki Obrabiarek w Bydgodszczy. W historycznej części przewidziano miejski plac z usługami w parterach, który stanowiłby strefę wejściową do całego zespołu, będąc przy tym główną przestrzenią publiczną integrującą mieszkańców. Budynki skoncentrowane wokół niego, poprzez zastosowane materiały elewacyjne nawiązują do  industrialnej tradycji sąsiadujących zabudowań fabrycznych. Druga cześć - krajobrazowa, to zespół willi miejskich, ulokowanych na zboczu po północnej stronie ulicy Stawowej. Budynki rozmieszczone na skarpie wykorzystują naturalne wzniesienie, a także poprzez swoją skalę wpisują się w charakter otaczającej zabudowy mieszkaniowej. walory. Trzecią część stanowią dwa kwartały zabudowy znajdujące się u podnóża zbocza. Zorganizowane wokół przestrzennych wnętrz zagospodarowanych zielenią, tworzą jednostki sąsiedzkie. Charakterystyczne wieże ulokowane w narożnikach kwartałów, wyrastają na tle zieleni skarpy, stanowiąc wizytówkę zespołu od strony zachodniej.

Typologia Mieszkaniowe
LOKALIZACJA ul. Nakielska, Bydgoszcz
INWESTOR PHN S.A.
STATUS koncepcja
DATA 2020