Hospicjum w Rybniku - II nagroda

Nov 10, 2019

Otrzymaliśmy II nagrodę w konkursie na budynek hospicjum w Rybniku.
Z werdyktu Jury: "II nagrodę przyznano za: Spójną wizję architektoniczno–urbanistyczną i właściwą skalę budynku w otaczającej zabudowie i zieleni. Racjonalnie rozwiązana funkcja wokół dwóch patiów stwarza wnętrze będące swoistą „duszą” budynku, o pozytywnym działaniu psychologicznym. Trafny i ograniczony dobór materiałów, ich szlachetność i konsekwentny sposób użycia, prowadzi w efekcie do architektury szczerej i eleganckiej w swojej prostocie."


Więcej o konkursie na stronie SARP Katowice.