Fasada roku

Dec 22, 2020

Nasz projekt prywatnego Akademika w Gdańsku dla platformy Student Depot otrzymał nagrodę w konkursie Fasada Roku w kategorii budynki niemieszkalne. 

Więcej informacji tutaj.


Fot. Sebastian Jezierski