Pawilon UW

Mar 06, 2019

Otrzymaliśmy 1. nagrodę w konkursie na projekt budynku naukowo-dydaktycznego na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego!


Gazeta Wyborcza o projekcie